Bibliographic information

ISSN: 1913-2751 (Print)
ISSN: 1867-1462 (Online)

Journal metrics
Acceptance rate 12%
Submission to final decision 62 days
Acceptance to publication 59 days
CiteScore 3.220
Impact Factor 2.600

Latest articles

DNA Mismatch Repair Deficiency Detection in Colorectal Cancer by a New Microsatellite Instability Analysis System
Shafei WuXiaoding LiuJing WangWeixun ZhouMei GuanYuanyuan LiuJunyi PangTao LuLiangrui ZhouXiaohua ShiHuanwen WuZhiyong LiangXuan Zeng
Deep Learning Based Drug Screening for Novel Coronavirus 2019-nCov
Haiping ZhangKonda Mani SaravananYang YangMd. Tofazzal HossainJunxin LiXiaohu RenYi PanYanjie Wei

Most cited

Deep Learning Based Drug Screening for Novel Coronavirus 2019-nCov
Haiping ZhangKonda Mani SaravananYang YangMd. Tofazzal HossainJunxin LiXiaohu RenYi PanYanjie Wei
DNA Mismatch Repair Deficiency Detection in Colorectal Cancer by a New Microsatellite Instability Analysis System
Shafei WuXiaoding LiuJing WangWeixun ZhouMei GuanYuanyuan LiuJunyi PangTao LuLiangrui ZhouXiaohua ShiHuanwen WuZhiyong LiangXuan Zeng

Tweets